Presidentes

Kunito Miyasaka, primeiro presidente do Arujá Golf Clube

Kunito Miyasaka, primeiro presidente do Arujá Golf Clube

 • 1966 a 1969 – Kunito Miyasaka
 • 1970 a 1975 – Gervásio Tadashi Inoue
 • 1976 a 1977 – Katuki Nishimura
 • 1978 a 1981 – Tsuyoshi Mizumoto
 • 1982 a 1983 – Katsumi Sanda
 • 1984 a 1986 – Tadashi Sakurai
 • 1987 a 1989 – Tsutomu Takano
 • 1990 a 1991 – Yoneo Kanegae
 • 1992 a 1995 – Hiroshi Katayama
 • 1996 a 2009 – Muneki Tikasawa
 • 2010 a 2013 – Wilson Mizumoto
 • 2014 a 2015 – Sadaji Yoshioka
 • 2016 a 2019 – Mario Massashiro Numada
 • 2020 a 2024 – Jorge Ogawa
Buraco 7

Buraco 7